Dostępne kursy

  1. Praca i moc jako wielkości fizyczne
  2. Pojęcie energii. Energia potencjalna grawitacji
  3. Energia kinetyczna. Zasada zachowania energii
  4. Energia potencjalna sprężystości
  5. Pęd. Zasada zachowania pędu
  6. Zderzenia sprężyste i niesprężyste

Matematyka
kl. I liceum