Zajęcia grupowe
Kurs – lekcje grupowe z fizyki 70 zł / os*
Zajęcia indywidualne 1:1
Korepetycje z fizyki/matematyki
60 min u korepetytora
120 zł
Korepetycje z fizyki/matematyki
60 min online
120 zł
Konsultacje tutorskie
5 x 60 min
700 zł
Pozostałe
Doradztwo z zakresu instalacji elektrycznych,
automatyki budynkowej, fotowoltaiki
Cena ustalana indywidualnie
* Kurs się odbędzie jeśli uzbiera się grupa przynajmniej 3 osób